DESIGN THINKING NEDİR?

In Uncategorized @trby Berkay KaniLeave a Comment

Hayatımızda ne yazık ki birçok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Karşılaştığımız sorunların çoğunun dinamik, çok yönlü ve doğası gereği insan olduğu, birbiri ile ilişkili sistemler dünyasında yaşıyor ve çalışıyoruz.İşletmeler ,hükümet ,eğitim ve sosyal kuruluşlar tarafından sorulan bazı sorunları düşünün.Ana sorunların başında ”Hızlı değişime tepki olarak nasıl büyüyeceğiz?”sorusu gelmektedir. Kampüsümüze odaklandığımızda ise yemek fiyatlarından tutun da tuvalet kağıdı eksikliğine kadar birçok problemle karşılaşırız. Design Thinking yaklaşımı bu ve bunun gibi büyük sorunları ele almak için karşımıza çıkar.

Design Thinking yani tasarım odaklı düşünce karmaşık problemleri son derece kullanıcı odaklı bir şekilde çözmeyle ilgili ideolojik bir süreçtir. Tasarım odaklı düşünce, yaratıcı ve pratik yollardan problem çözmek için kullanılan bir tekniktir. Her şeyden önce insanlara odaklanır, insanların ihtiyaçlarını anlamaya ve bu ihtiyaçları karşılamak için çözümler analiz edip bulmaya çalışır.

Design Thinking yaklaşımının mimarlarından biri olan IDEO firmasının Ceo’su Tim Brown bu ideolojiyi en kapsayıcı şekilde şöyle açıklamıştır:”Design Thinking; iş başarısı için gereksinimleri ,teknolojinin imkanlarını ve insanların ihtiyaçlarını birleştirmek için tasarımcının yöntemlerinden yararlanan inovasyonu yaratma amacıyla kullanılan insan merkezli bir yaklaşımdır.” Bu yaklaşım temelde ,bir problemin bilinen yönlerini değerlendirmeyi ve bu problemin koşullarına,katkıda bulunan daha belirsiz veya çevresel faktörleri belirlemeyi içeren bir metadolojidir. Bilginin sürekli sorgulandığı ,ilk andaki yaklaşımımızla göremeyeceğimiz alternatif stratejileri ve çözümleri belirleme girişiminde ,bir problemi yeniden tanımlamamıza yardımcı olabilen ve tekrarlayan bir süreçtir. Sorunları insan merkezli yollarla çözmek için gereken işbirliğini destekleyen hem zihniyet hem de tasarıma dayalı faaliyetler dizisidir. Tasarım düşüncesinin en faydalı olduğu alan,tanımlanmamış veya bilinmeyen problemlerle başa çıkma kısmıdır.

Design Thinking beş aşamadan oluşur:

-Empati Kurma

-Tanımlama

-Fikirleştirme

-Prototipe dökme

-Test

Aşamalar,kullanıcılarla ilgili kapsamlı bir anlayışa sahip olmamıza,sorunun varsayımlarını eleştirel bir biçimde incelememize ,somut bir problem bildirimi tanımlamamıza,sorunun üstesinden gelmek için fikir üretmemize ve daha sonra etkinlikleri test etmek için prototipler oluşturmamıza izin verir.

Design Thinking, sihirli bir yaklaşım değildir. Bu yüzden çeşitli eğitimlerde sunulan bir çok yöntemi öğrenmek, söylenenin aksine bu süreci benimsemek için yeterli olmayabilir. Design Thinking yaklaşımı sürdürülebilir olmalı bu yüzden bir kaç eğitim/workshop sonrasında bu yaklaşımı gerçek projelerde uygulamak faydalı olabilir. Daha da güzeli, bu uygulamalar başlangıçta büyük ölçekli ve ciddi projeler üzerinden olmak zorunda değildir. Bu aşamaları sindirmek ve pratik etmek için ufak çalışmalarla Design Thinking yaklaşımını uygulamaya başlayabilirsiniz. Örneğin; yukarıdaki aşamaları günlük hayatımıza uygulamaya çalışalım.Sınıf arkadaşınızın ,ders sonrasında eve geç gittiği ve hafta sonu zamanı yetmediği için mutsuz olduğunu hayal edin.

Empati: Arkadaşınız neden eve erken gitmek istediğine, haftasonunun neden yetmediğine dair sorular sorun. Neler düşündüğünü, eve gidince neler yaptığını sorgulayın. Çalışma ve yaşam koşulları hakkında ondan bilgiler alın.

Tanımlama: Tüm bu sorgulardan sonra arkadaşınızın asıl probleminin ailesi ile az vakit geçirmesi olduğunu öğrendiniz; problem tanımını netleştirmeniz gerekir. Öğrenci olan Fatma’nın ailesi ile daha fazla ve etkili zaman geçirmesini nasıl sağlarız? sorusu ile sürece devam edebilirsiniz.

Fikir Üretme: Bu probleme çözüm oluşturabilecek kişilerle bir araya gelmeye çalışın. Ailesi ve ortak arkadaşlarınız gibi. Ve aklınıza gelen tüm fikirleri tartışacağınız ortamlar yaratın.

Prototipleme: Yol alternatifleri, okuldayken ailesi ile görüntülü iletişim gibi çözümler ortaya çıktığını varsayalım. Birkaç çözümü değerlendirerek, en olası ve uygun olduğunu düşündüğünüz çözümü, örneğin yol alternatifi çözümünü Fatma’ya sunun ve denemesini isteyin.

Değerlendirme: Yol alternatifi çözümünü seçtiniz ve Fatma’dan denemesini istediniz. Fatma’nın geribildirimleri ile çözümünüzü değerlendirin. İyileşmesi gereken yanlarını belirleyip bu yönde çalışın veya diğer çözümleri denemesi için tekrar Fatma’ya gidin.

Bu tür ufak uygulamalarla birlikte öğrendiklerinizi pekiştirebilir veya Design Thinking konusunda başlangıç yapabilirsiniz.

Leave a Comment